WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Artikel Slavin van Filippi

In de Romeinse kolonie Filippi in Macedonië leeft en werkt Silvana, ze is medium en waarzegster. Het is tijdens de regering van keizer Claudius. Filippi kent een uitgebreid religieus aanbod. Er zijn erediensten voor locale goden van de Thraciërs, voor Romeinse en Griekse goden en voor oriëntaalse goden zoals de Egyptische Isis. Veel gelovigen zijn meer dan één cultus toegedaan. Naast priesters en priesteressen die een bepaalde godheid dienen, zijn er religieuze experts werkzaam in de volksreligie. Silvana is zo’n religieuze expert. Zonder aan een bepaalde tempel verbonden te zijn, biedt ze haar diensten aan mensen die haar om hulp vragen aan. Ze is goed in haar vak en ze verdient veel, maar ze moet haar verdiensten afstaan aan haar eigenaars, want ze is slavin. Via de gesprekken met haar klanten blijft Silvana op de hoogte van nieuw aanbod op de religieuze markt en van het optreden van andere religieuze experts. Zo hoort ze ook van ene Paulus die een nieuwe weg van redding verkondigt. Om er het fijne van te weten te komen, gaat ze zelf naar Paulus luisteren. Zijn boodschap spreekt haar aan en daar komt ze rond voor uit terwijl ze probeert contact met hem te leggen.

Een overlevering over de ontmoeting van deze slavin met Paulus is door Lucas geredigeerd en opgenomen in Handelingen 16: 16-18.

Het artikel is verschenen in:
Proeven van Vrouwenstudies Theologie Deel VIII, pp. 164-172
Meinema, Zoetermeer, 2005

De tekst van het volledige artikel staat als PDF in deze link