WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Woorden van waarde

Woorden van waarde. Alle culturen en religies hebben verhalen waaraan grote waarde wordt toegekend. Het zijn 'heilige' verhalen die zin willen geven aan het leven. Ze vertellen over waar we vandaan komen, over hoe de mensen zijn en hoe ze zouden moeten zijn. Jodendom, christendom en islam kennen zeer veel gezag toe aan hun heilige boeken. In deze cursus onderzoeken we enerzijds de rol van gevestigde heilige teksten. We zoeken naar de betekenis ervan in deze tijd en voor onszelf. Hoe willen we ermee omgaan en hoe laten we ons erdoor aanspreken? Anderzijds gaan we op zoek naar hoe 'nieuwe' woorden ons kunnen aanspreken en van waarde kunnen zijn.

1 Woorden van waarde - inleiding
Over de betekenis van heilige teksten binnen godsdiensten. Hoe worden verhalen in religies doorgegeven en heilig verklaard? Wat wil het eigenlijk zeggen dat een tekst beschouwd wordt als heilig? Hoe gaan verschillende religieuze tradities ermee om? Welke betekenis heeft de bijbel, de heilige tekst van het christendom, voor ons en hoe willen we er mee omgaan?

2 Het verhaal over het verhaal
We gaan de geschiedenis na van een bijbelverhaal. Hoe is het begonnen, hoe veranderd en hoe uitgelegd? Wie nam/neemt daarbij het woord en welke belangen werden/worden daarmee gediend? Wat zegt het ons nu?

3 De geboorte van 'Isa
Over de plaats van de koran als heilige tekst binnen de islam. Er zijn veel verhalen die zowel in de bijbel als in de koran voorkomen. We lezen het geboorteverhaal van Jezus ('Isa) zoals dat in de Koran verteld wordt.

4 Welke woorden geven liturgie waarde?
De liturgie is sterk verbonden met gevestigde heilige teksten. Waarom is dat eigenlijk zo? Kan het anders? Hoe kies je dan welke woorden van waarde zijn en waardoor je je laat aanspreken?

5 Indiaanse woorden van waarde
Woorden van waarde uit een andere cultuur dan de onze kunnen ons verrassende en waardevolle nieuwe inzichten geven. We lezen uit de traditie van de Indianen uit de omgeving van Seattle en Vancouver zowel de beroemde rede van opperhoofd Seattle als enkele oorsprongsmythen. We kijken welke beelden van de mensen en de wereld eruit naar voren komen. Wat leert dat ons over onze eigen beelden?

6 Onze eigen oorsprongsmythen
Elke cultuur kent oorsprongsmythen, verhalen over hoe het allemaal begonnen is, woorden van waarde bij uitstek. Maar feiten zijn het niet. Wat vertellen ze ons dan eigenlijk? We verdiepen ons in onze eigen oorsprongsmythen, verhalen met een zeer grote invloed op het westers wereldbeeld. We proberen ze zo onbevangen mogelijk te lezen om ze te ontdoen van de eeuwen aan uitleg die we ermee verbinden.

7 Afsluitende bijeenkomst en viering
Met 'woorden van waarde' die we gedurende de cursus verzameld hebben, vieren we samen de afsluiting van de cursus.

woorden_van_waarde_tafereel_viering
Symbolische schikking in de viering tijdens de laatste bijeenkomst