WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Tien Woorden. Om het goede leven

Een actuele cursus over woorden die duizenden jaren oud zijn. Acht bijeenkomsten rond de Tien Woorden ofwel de Tien Geboden om te ontdekken welke nieuwe gedachten die oude woorden oproepen. Daarbij is er veel aandacht voor hoe ethiek in het algemeen en persoonlijk ‘werkt’. Hoe kom je tot morele beslissingen? Wat weegt voor jou het zwaarst? Welke normen en waarden voeren de boventoon? Door wat of wie laat je je morele overwegingen beïnvloeden? Waarin bestaat volgens jou het goede leven voor jezelf en anderen? Vanuit steeds verschillende invalshoeken praten we over het gebod of de geboden die aan de orde zijn. We werken aan de hand van onze eigen ervaringen, teksten uit verleden en heden, en ook een keer aan de hand van een film (onder voorbehoud van beschikbaarheid op DVD). Tijdens de laatste bijeenkomst sluiten we de cursus af met een viering.

Verdeling van de geboden over de bijeenkomsten (in de Vlaamse verwoording)

 1. Boven al bemin één God.
 2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
 3. Heilig steeds de dag des Heren.
 4. Vader, moeder zult gij eren.
 5. Dood niet, geef geen ergernis.
 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
 7. Vlucht het stelen en bedriegen.
 8. Als ook de achterklap en het liegen.
 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
 10. En begeer nooit iemand anders goed.

Bijeenkomst 8 is een afsluitende viering

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere

 • de oorsprong van de Tien Woorden
 • wat het voor ons betekent dat de Tien Woorden volgens de traditie door God gegeven zijn
 • de betekenis van termen zoals normen, waarden, mores en moraal, ethos en ethiek
 • verschillende manieren van moreel redeneren en onze eigen voorkeur daarin
 • voor wie de Tien Woorden eigenlijk bedoeld waren en hoe we daar nu tegen aankijken
 • het verschil tussen geboden en verboden
 • over het onderwerp (wijzelf als handelende persoon) en het lijdend voorwerp (wat of wie ons handelen ondergaat) van ethiek
 • hoe verschillend ethiek werkt in het persoonlijk leven en in grotere verbanden