WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Passie voor parabels. 'Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat ...'

Deze korte cursus kan op verzoek uitgebreid worden

Jezus vertelde vele gelijkenissen. Gelijkenissen ofwel parabels zijn verhalen over het leven van alledag met een diepere betekenis. Bijbeluitleggers hebben vaak alleen oog voor de diepere betekenis die ze in de tekst denken te zien. Maar de teksten vertellen ook hun eigen verhaal. In deze cursus beginnen we, volgens een methode van Luise Schottroff, steeds bij het verhaal zelf en bij de mensen die er een rol in spelen. De nadruk ligt op proberen te lezen alsof je voor het eerst leest, op aandacht voor de dagelijkse werkelijkheid waarin de verhalen zijn ontstaan en op het loslaten van rechtlijnige uitleg van rolverdelingen erin tussen de goeden (wij, de gelovigen) en de slechten (zij, de anderen). En ook dan blijkt er veel meer te staan, dan we denken dat er staat.

1 Dat doet de deur dicht! (Matteüs 25, 1-13 ofwel "De wijze en de dwaze maagden")
Een gelijkenis over wel tien vrouwen ... het lijkt een uitgelezen kans om je als lezeres in hen in te leven en na te voelen wat zij beleefd hebben. Willen we die wijze, dwaze rol wel spelen of worden vrouwen hier misschien tegen elkaar uitgespeeld?

2 Veel te verliezen? (Lucas 15, 8-9 ofwel "De verloren drachme")
In gelijkenissen is veel te verliezen: wijn en zakken, een schaap, een zoon, een drachme. En wat een feest als het weer terug is! Maar Matteüs viert om een andere reden feest dan Lucas. En waarom viert de vrouw van de teruggevonden drachme feest?

3 Een klap in het gezicht (Lucas 18, 2-5 ofwel "De onrechtvaardige rechter")
Een vasthoudende weduwe eist haar recht op bij een onrechtvaardige rechter. Ze is in staat om hem een blauw oog te slaan als hij niet bijdraait. Wat een vrouw! Waarom gaat het in de uitleg dan toch zo vaak om de rechter?

4 Wie geeft ons heden ons dagelijks brood? (Matteüs 13,33 ofwel "De zuurdesem")
Het is zo vanzelfsprekend dat het er is, brood. Slecht in één van de broodverhalen uit de evangeliën blijkt wie daar voor zorgt: de vrouw die zuurdesem mengt door een grote hoeveelheid meel. Waar is ze in al die andere verhalen?

De afsluitende viering is naar wens apart te houden als 5e bijeenkomst of te combineren met bijeenkomst 4.