WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Opzet van workshops en interactieve cursussen

Een workshop of cursusbijeenkomst bestaat gewoonlijk uit

  • opening
  • korte inleidende opdracht
  • informatief gedeelte, met mogelijkheid tot stellen van vragen
  • pauze
  • gedeelte waarin de deelnemers – veelal in groepjes – naar aanleiding van een opdracht vanuit hun eigen ervaringen onderling kunnen uitwisselen over het onderwerp
  • terugkoppeling naar de hele groep
  • afsluiting

Twee, liefst tweeënhalf uur is nodig om alle onderdelen goed tot hun recht te laten komen. Als er minder tijd beschikbaar is, wordt het programma tevoren in overleg aangepast.

Cursussen kunnen bestaan uit 3 tot 8 bijeenkomsten. Bij langere cursussen heeft de eerste bijeenkomst vooral een inleidend karakter en bestaat de laatste bijeenkomst na de pauze uit een afsluitende viering die voor de pauze door de deelnemers zelf wordt samengesteld uit materiaal uit de voorgaande bijeenkomsten. Eventueel te zingen liederen begeleid ik op mijn blokfluit.

Veel van de cursusbijeenkomsten zijn geschikt (te maken) als aparte workshop.

Graag laat ik het thema van een bijeenkomst ook uitkomen in een symbolische schikking, waarvoor ik in de regel zelf de materialen meebreng.

De tekst van de cursus of workshop wordt per bijeenkomst uitgereikt.

voorbeeld_schikking