WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Jezus Christus, beeld in beweging

'En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?'

Hoeveel beelden en namen zouden er zijn voor Jezus? In deze cursus is veel aandacht voor contextualiteit. Afhankelijk van de context, van waar en wanneer mensen leven en hoe de omstandigheden zijn, zijn er vele verschillende beelden van Jezus ontstaan. In onze, westerse, cultuur speelt de historische Jezus een belangrijke rol. De culturen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben een heel andere kijk op Jezus Christus. We gaan op zoek naar het ontstaan van beelden van Christus en we nemen een kijkje over onze westerse grenzen om ons te laten inspireren door ‘andere‘ Christus¬beelden.

1 Onze eigen beelden van Christus
‘En wij, wie zeggen wij dat hij is?’ Welk beeld hebben wij van Christus en waar komt dat beeld vandaan? We beginnen bij onszelf. Daarna werpen we een blik vooruit op de rest van de cursus en de rode draad daarin.

2 De westerse Christus
Wat zijn de invloedrijke ontwikkelingen in beelden voor Christus in onze traditie door de eeuwen heen? Wie hebben die beelden vorm gegeven? Wat spreekt ons er wel en niet in aan?

3 De bevrijdende Christus van Latijns-Amerika
In de westerse (mannelijke academische) wereld staat de historische Jezus hoog op de agenda: wat deed hij precies, hoe zag hij er precies uit, wat heeft hij nu echt gezegd? In Latijns-Amerika is de historiciteit van Jezus op een andere manier van belang. Wat vinden wij belangrijk en waarom?

4 Heilzaam lijden
Door de eeuwen heen is op velerlei wijze betekenis gegeven aan Christus lijden en in het verlengde daarvan aan het lijden van mensen in het algemeen. We gaan de ontwikkeling in de geschiedenis na en bekijken hoe de vragen van de cultuur en menselijke belangen hierin een rol spelen.

5 Christus als voorouder in Afrika
Verbeeldingen van Christus uit andere culturen staan soms ver van ons af. Hoe reageren we daar op? De christologische dogma’s zijn geformuleerd in een tijd en cultuur die ook ver van ons af staan. Hoe kunnen en mogen we daar op reageren?

6 Vrouwelijke beelden voor Christus
Afrika en Azië hebben een levende traditie van vrouwelijke beelden voor wat goddelijk is. Ook Christus wordt soms als vrouw verbeeld. Zouden wij dat ook willen en kunnen? En welke beelden kiezen we dan?

7 Christus-achtigen in Azië
In Azië vormen christenen een kleine minderheid. Ze ervaren dagelijks dat hun leer niet de enige is. Ze relativeren daardoor de waarheid van de leer (orthodoxie), maar benadrukken juist dat de waarheid ligt in het juiste handelen (orthopraxie) ten opzichte van de armen en verdrukten, de Christus-achtigen. Leer of handelen, waar ligt bij ons het accent, waar of in wie zien wij Christus?

8 Afsluitende bijeenkomst en viering
Met materiaal uit de voorgaande bijeenkomsten maken we samen een viering.

N.B. Bijeenkomsten 1 en 2 van deze cursus kunnen goed gecombineerd worden tot een korte 3-delige cursus.